Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2014

amnezzja
Kiedy nie wiem co ze sobą zrobić, robię kolejną herbatę.
— właściwie to ja bardzo dużo herbaty pijam.
Reposted fromyoungadult youngadult viadzejszoon dzejszoon
amnezzja
Boję się Sylwestra, boję się Nowego Roku. Boję się, że nic się nie zmieni. Nie zmieni na lepsze. Bo przecież ostatnio, pozmieniało się wiele.
— Powoli, do przodu. Szukając szczęścia.
Reposted frommoreorless moreorless viadzejszoon dzejszoon
amnezzja
Nie wiem czy umiem tu mówić o uczuciach,
na pewno rozumiem jak łatwo można upaść,
nie wiem czy słuchasz jak mocno bije serce,
kiedy proste słowa stają się najtrudniejsze.
— B.R.O
amnezzja
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj by odłożyć szklankę
— znalezione na wykopie gdzieś
Reposted frombrejkontrough brejkontrough viameriel meriel
amnezzja
1963 f1df 500

October 27 2014

amnezzja
0486 5949
Reposted bylilacwinesomethingpositive
amnezzja
0483 d63a
amnezzja
0465 374c
amnezzja
4056 c4a2
amnezzja
Nie czuję ciepła jesiennych, dobrych promieni, 
nie słyszę śmiechu szczęśliwych dziewcząt, 
siedzę sama w pustym pokoju i
boli mnie każda myśl
amnezzja
3812 9083
amnezzja
3781 7b80
amnezzja
Nasze miejsce jest przypadkowe- dom to tylko nieruchomy namiot.Musimy być gotowi, aby w każdym momencie ruszyć gdzie indziej
amnezzja
3592 b44b
amnezzja
Jedyny moment, 
w którym warto żyć, 
to dzień dzisiejszy. 
Zrozumiałam, 
że każde 24 godziny 
będą do zniesienia, 
jeśli nie zatruję 
ich przeszłością 
i przyszłością.
Reposted byewusiaq84 ewusiaq84
amnezzja
3466 61ac
amnezzja
Nie rzucaj mi kłód po nogi,bo nie wiadomo , czy nie potknę się kiedyś o jedna z nich biegnąc by ratować ci życie. 
amnezzja
Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie Ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa. 
— Camille Saroyan, Bones
amnezzja
2766 81c3
amnezzja
2750 078c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl